vraagt

Lidmaatschap Contrast Network

Contrast Network is een non-profit netwerk en dat zich wil ontwikkelen tot een veelzijdige organisatie die mensen en clubs wil verenigen en ondersteunen die strijden voor een sociaal rechtvaardige en waardige wereld. Wij en onze leden verwachten bepaalde dingen van het Contrast Network en van elkaar.

– Contrast Network zal naar vermogen ervoor zorgen dat zowel de hardware als de software up-to-date is. Leden moeten ook zelf de updates van hun eigen websites in de gaten houden.

– Contrast probeert haar netwerken en systemen zo up-to-date mogelijk te houden. In het geval van een storing of een probleem, zal getracht worden deze zo spoedig mogelijk te repareren.

– Het Contrast netwerk zal zo goed en respectvol mogelijk technische ondersteuning verlenen via een ticket systeem.

– Indien nodig zullen de leden worden ge├»nformeerd over belangrijke ontwikkelingen die hen aangaan zowel ten aanzien van de fysieke infrastructuur en software, maar ook eventuele nieuwe diensten die worden aangeboden als juridische aspecten.

– Contrast zal je data met alle mogelijke middelen proberen te verdedigen tegen pogingen van anderen om die te bemachtigen zowel pogingen van de staat als pogingen van derden. Daarnaast draait er een back-up mechanisme.

Wat Contrast verwacht van haar deelnemers:

– Wij verwachten dat de leden de grenzen van smaak, fatsoen en respect voor een ieder respecteren zowel qua inhoud van websites en als in andere communicatie.

– Inhoud van seksistische, racistische, fascistische of van anderzijds discriminerende aard zal in principe verwijderd worden, er wordt natuurlijk overlegd met deelnemer(s) hoe we het kunnen oplossen, maar zonder communicatie zien wij ons genoodzaakt ook te handelen.

– Pogingen tot inbraak, om inhoud van andere deelnemers te verkrijgen, zal beantwoord worden met het op slot zetten van een eventuele account en de andere activiteiten daarvan.

– De diensten die Contrast aanbiedt zijn niet duur en we verwachten dat deelnemers daarom binnen een acceptabele tijd hun rekening voldoen. Voor de onkosten van het Contrast network zijn die bedragen van belang.

– Leden van het Contrast network behandelen de mensen die het netwerk draaiende houden respectvol.

– Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor beveiligings- en versie updates van haar websites/plugins, tenzij anders afgesproken.

– De deelnemers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van berichtgeving door zijn/haar e-mail regelmatig te controleren (zoals server-onderhoud).

– Deelnemer zal zorgvuldig omgaan met de gegeven paswoorden en gebruikersnamen en zal deze niet delen met anderen.

– De kosten voor verlenging van een domein zullen minimaal 14 dagen van te voren gemaild worden naar het hoofd e-mailaccount van de deelnemer. De deelnemer(s) is verplicht binnen deze 14 dagen op de hoogte te stellen of een verlenging gewenst is.

– Leden die enthousiast zijn over Contrast promoten hopelijk het netwerk.